L’augment de les polítiques socials, juntament amb l’aprofundiment democràtic, l’adveniment de societats cada vegada més plurals i l’increment de la sensibilitat respecte dels drets humans, situa els professionals i usuaris dels serveis socials, sociosanitaris i educatius davant problemàtiques ètiques que no sempre tenen respostes pautades i consensuades. És per això que és urgent copsar aquestes problemàtiques, reflexionar-hi i trobar respostes que respectin i fomentin els drets de les persones.

L’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social fa temps que promou grups de recerca i de debat, cursos de formació i iniciatives d’assessorament a entitats, per tal que l’ètica estigui present en l’àmbit de la intervenció social, com ho està en altres àmbits.

OBJECTIUS
Aquest primer Simposi té l’objectiu d’aplicar professionals de diferents sectors i països per tal de:

1.- Detectar els principals reptes i problemàtiques ètiques presents en la intervenció social.

2.- Assenyalar vies de reflexió i solució als reptes i problemàtiques ètiques detectades.